گزارش کوتاهی از شستشوی برج های خنک کن نیروگاه حرارتی سهند بناب

گزارش کوتاهی از شستشوی برج های خنک کن نیروگاه حرارتی سهند بناب جهت بالا بردن راندمان تولید در پیک تابستان 1401

با توجه به اینکه عوامل محیطی تاثیر بسزایی در عملکرد برج خنک کن نیروگاهها دارد در برج های  خشک وجود گرد و خاک بروی دلتاها ، باعث کاهش میزان انتقال حرارت و کاهش راندمان برج ها میشود که بسته به میزان گرد و خاک شستشوی دلتاها هر ساله انجام می گیرد .

امسال نیز همانند سالهای گذشته طبق برنامه مدون ، قبل از شروع پیک تابستان جهت افزایش راندمان تولید با همت پرسنل خود نیروگاه شستشو و سایر موانع برطرف گردید .

با توجه به شرایط محیطی (وزش باد و ...) در طی 20 روز کاری ، دلتا واشینگ انچام گرفت و این امر باعث بهبود راندمان برج ها و تاثیر آن در کاهش فشار کندانسور حدود 6 الی 7 مگاوات در هر واحد که در مجموع باعث افزایش 15 مگاوات در تولید شده است.