اخبار

آخرین اخبار

1400/02/13 19:59
امام علی (ع)اولینامام شیعیاندر روز سیزدهم ماه رجب سال ۲۳ قبل از هجرت در خانه کعبه واقع در شهرمکهمتولد شدند. ایشان فرزند ابوطالب، داماد و پسرعموی پیامبر ... بيشتر...
1400/02/07 09:12
سرپرست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی با خانواده شهید محمدی نسبی دیدار کردند. دیدار با خانواده های شهدا یکی از سنت های حسنه شرکت مدیریت تولید... بيشتر...
1400/02/06 10:12
ایثارگران و فرزندان شهدای نیروگاه جلسه ای با سرپرست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی برگزار کردند در این جلسه ایثارگران نیروگاه حرارتی سهند بصورت ... بيشتر...
1400/01/31 10:21
تولید 317 میلیون کیلووات انرژی الکتریکی در سال 1399 نیروگاه های تحت پوشش شرکت تولید نیروی برق آذربایجان در سال 1399 به میزان 317 کیلووات انرژی الکتریکی ... بيشتر...