اخبار

دریافت مدال طلا توسط فرزند همکار

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری کاراته سبک آسای ریو

ابوالفضل ترغازه فرزند همکار اتاق فرمان نیروگاه حرارتی تبریز ، موفق به کسب مدال طلا در مسابقات کشوری شوتوکان  سبک آسای ریو شده است.

ابوالفضل ترغازه با داشتن هشت سال و تحصیل در مقطع دوم ابتدایی توانست به مسابقات جهانی جام بزرگ کاراته و پاکاراته در سبک آسای ریو بعنوان نمایندگان این سبک راه یابد که درشهر تهران و با شرکت 35 کشور از دنیا برگزار خواهد شد.

ابوالفضل ترغازه نوه همکار بازنشسته و جانباز و آزاده جنگ تحمیلی  هشت سال دفاع مقدس جناب آقای حاج صالح ترغازه می باشد.

موفقیت این نونهال را آرزومندیم.