اخبار

جلوگیری از خروج ارز با بازسازی پمپهای تزریق مواد آنتی اسکالانت شیمی نیروگاه حرارتی تبریز

قطعات و کارتهای داخلی پمپهای تزریق مواد آنتی اسکالانت شیمی به دست متخصصان ابزار دقیق نیروگاه حرارتی تبریز بازسازی شد.

با ساخت  قطعات و کارتهای داخلی پمپهای تزریق مواد آنتی اسکالانت شیمی نیروگاه تبریز و راه اندازی آن،  از خروج قابل توجهی ارز  از کشورجلوگیری بعمل آمد.

قطعات داخلی پمپهای تزریق مواد آنتی اسکالانت شیمی نیروگاه حرارتی تبریز با تلاش ها و کوشش های پرسنل تعمیرات ابزار دقیق ساخته شده و راه اندازی گردید.

سرپرست ابزاردقیق نیروگاه حرارتی تبریز در این باره گفت : غشاء خط اسمز معکوس در امور شیمی نیروگاه حرارتی تبریز ساخت شرکت Film Tech آمریکا می باشد و توسط مواد آنتی اسکالانت ( هگزا متا فسفات سدیم ) از طریق پمپ های خاص با مشخصات 50Hz  -  230V جهت جلوگیری از گرفتگی های مختلف محافظت می گردد.

مهندس آرمان اکبری با اشاره به اینکه گرفتگی غشاء اسمز معکوس توسط اسیدشویی قابل تجدید می باشد، گفت: اسیدشویی راندمان غشاء مذکور را بصورت محسوس پایین می آورد و تامین مجدد غشاء های هر خط حدود چهل هزار دلار هزینه دربر خواهد داشت.

وی گفت: پمپ های آنتی اسکالانت با قدرت تزریقBar 7  و 10 litr/h  ، مواد شیمیایی را به ورودی اسمز معکوس تزریق می کنند.

سرپرست تعمیرات ابزار دقیق نیروگاه تبریز افزود: این پمپها که ساخت ETATRON ایتالیا می باشند، در طول دو سال گذشته کارایی لازم را نداشته و امکان خرید آنها نیز بدلیل تحریم های ظالمانه میسر نبود و از طرف دیگر نیاز شدید به این پمپها، کارشناسان و متخصصان ابزاردقیق نیروگاه تبریز را برآن داشت تا با بازسازی ، تعمیر و ساخت قطعات مکانیکی از جمله دیافراگم های داخلی و بازسازی بوبین ها و جایگزین کردن آنها و همچنین با تغییراتی در مدارهای الکترونیکی ولتاژ و جریان، به راه اندازی مجدد این پمپ ها همت گمارند.

برنامه ریزی و تلاش برای احیاء سیستم به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی در واحدهای فنی و نیروگاهی به وفور قابل مشاهده است بطوری که با اتکاء به دانش و تجارب کارشناسان و متخصصان داخلی، فضای تحریم موجود به یک فرصت طلایی تبدیل شده و بیش از پیش به رشد و بالندگی صنعت و علم کشور کمک می کند.

پمپ های آنتی اسکالانت نیروگاه تبریز با بهره گیری از علم و تخصص مهندسین نیروگاهی و بدون هیچ گونه وابستگی و با کمترین هزینه ، احیاء،  نصب و راه اندازی گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.