اخبار

برگزاری مرحله دوم آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل غیررسمی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

مرحله دوم آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل غیررسمی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی برگزارشد.

بنا به گزارش اداره کارگزینی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی مرحله دوم  این آزمون با حضور 216 نفر از واجدین شرایط آزمون روز جمعه مورخ 15/12/99  درمحل مجتمع آموزشی و پژوهشی  صنعت برق آذربایجان برگزار گردید.

رئیس اداره کارگزینی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در این باره گفت: با توجه به سهمیه 87  نفری این شرکت  در تبدیل وضعیت اشتغال بکار پرسنل غیررسمی و کسب نمره قبولی  46  نفر از شرکت کنندگان در مرحله اول آزمون ،  در مرحله دوم تعداد  216 نفر از واجدین شرایط جهت کسب امتیاز و نمره قبولی با هم به رقابت پرداختند.

محمدرضا قضایی ادامه داد: چنانچه دراین مرحله از 216 نفر شرکت کننده در آزمون بتوانند امتیاز و نمره قبولی و تعیین شده را کسب نمایند و به سهمیه 87 نفری برسیم، نیازی به برگزاری آزمون در مراحل بعدی نخواهد بود و طبق روال مرحله اول ، قبول شده گان به انجام مصاحبه و طی کردن مراحل گزینش، که تاریخ آن از طرف شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اعلام خواهد شد، دعوت خواهند شد.

وی در آخر افزود: نماینده تام الاختیار شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در هردو مرحله آزمون حضور داشته و از نحوه برگزاری آزمون اظهار رضایت داشتند.

رئیس اداره کارگزینی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی گفت :  از تمامی دست اندرکاران این برنامه وتمامی پرسنل شرکت  که دراین مراحل زحمت کشیدند، تشکر و مراتب قدردانی خود را  اعلام می دارم و امیدوارم درآینده ای نزدیک، سایرپرسنل غیررسمی نیز مشمول بخشنامه های جدید استخدامی باشند.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی از مرحله اجرای این آزمون بازدید بعمل آورده و از نزدیک بر نحوه برگزاری آزمون نظارت کردند.