اخبار

در نیروگاه های شرکت تولید نیروی برق آذربایجان رقم خورد:

تولید  317 میلیون کیلووات انرژی الکتریکی در سال 1399

 نیروگاه های تحت پوشش شرکت تولید نیروی برق آذربایجان در سال 1399 به میزان 317 کیلووات انرژی الکتریکی تولید و تحویل شبکه سراسری برق نموده اند.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق آذربایجان با اعلام این خبر افزود: شرکت تولید نیروی برق آذربایجان، مالکیت دو نیروگاه گازی صوفیان و نیروگاه گازی ارومیه را بر عهده دارد و این نیروگاه ها توانستند در طول سال 1399 به میزان 317 میلیون کیلووات انرژی الکتریکی تولید نمایند.

مهندس سعیدی فرزاد در ادامه گفت: این تولید به اندازه 5 درصد از میزان تولید مصوب سال 1399 بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: پرسنل زحمتکش نیروگاه های گازی صوفیان و ارومیه در کنار تولید سالانه، بازدید های فنی و تعمیرات بلند مدت واحد های مورد اشاره را در برنامه کاری خود قرار داده بودند که با برنامه ریزی و نظارت کامل تمامی بازدیدها و تعمیرات به نحو احسن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق آذربایجان به تعمیرات انجام شده در سال 1399 اشاره کرده و افزود: در طول سال 1399 با توجه به مجوزهای اخذ شده از شبکه و مراجع ذیصلاح، توانستیم در واحد شماره یک نیروگاه گازی صوفیان تعمیرات اساسی و عملیات RI  ( عملیات دمونتاژ، تست، بازرسی، انجام تعمیرات و مونتاژ روتور توربین گازی ) انجام داده و به پایان برسانیم و واحد مورد اشاره را راه اندازی نماییم.

مهندس سعیدی فرزاد ادامه داد: در واحد شماره 2 نیروگاه گازی ارومیه نیز بازدید و تعمیرات مسیر داغ به پایان رسیده و واحد راه اندازی شده است و همچنین در واحد شماره یک نیروگاه گازی ارومیه تعمیرات اساسی و عملیات RI در حال انجام می باشد.

وی همچنین به قطعات ساخت داخل اشاره کرده و گفت: در سال 1399 سگمنت های حرارتی ردیف های C,B,A  استاتور توربین و ورودی دیفیوز کمپرسور، پره های متحرک کمپرسور( 15 ردیف ) و ملحقات مربوطه ، سولونوئید ولوهای سیستم بارینگ ساخت داخل  شده و ساخت داخل چندین نمونه از کارت های  الکترونیکی سیستم کنترل  TR76توربین نیروگاه گازی ارومیه دردست اجرا می باشد.