اخبار

نشست صمیمانه ایثارگران و فرزندان شهدا با سرپرست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

ایثارگران و فرزندان شهدای نیروگاه جلسه ای با سرپرست شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی برگزار کردند

در این جلسه ایثارگران نیروگاه حرارتی سهند بصورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند.

در ابتدای جلسه مسئول امور ایثارگران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی گزارش عملکرد سال 1399 را ارائه نموده و از کلیه پرسنل ایثارگر و فرزندان شهدا و جانبازان تقدیر و تشکر نمود.

مهندس رضا برمکی از حضور در جمع ایثارگران اظهار خوشبختی کرده و سپس پاره ای از مشکلات این امور را درحضور سرپرست شرکت اظهار داشت.

سپس آقای مهندس موسوی بعنوان سرپرست شرکت سخنرانی نمودند.

مهندس موسوی گفت : این شرکت از داشتن پرسنل فنی ایثارگر و فرزندان شهید افتخار می کند و این پرسنل را خیرو برکت شرکت می داند .

وی ادامه داد: همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی، پدران این پرسنل از جان و مال خود گذشتند و برای حفظ خاک مملکت خود جان خود را فدا کردند این یادگار شهداء نیز همچون پدران خود در جبهه تولید و چرخه تکنولوژی، ایثارگرانه می کوشند و روشنایی را به خانه های مردم می برند.

مهندس موسوی درآخر اظهار داشت : از کلیه این عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم و سعی خواهیم کرد تمامی امورات مربوط به ایثارگران را در الویت قرار داده و خواسته های  ایشان را انجام دهیم .

در ادامه این نشست سرپرست شرکت به سوالها و درخواست های ایثارگران و فرزندان شهدا جواب دادند.