اخبار

در دو ماه اول سال جاری رقم خورد

تولید بیش از 973 میلیون کیلووات برق در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در دوماهه اول سال جاری توانستند به میزان 973045000 کیلووات انرژی الکتریکی تولید و وارد شبکه سراسری نمایند.

نیروگاه تبریز با تولید398536000 کیلووات، نیروگاه حرارتی سهند بناب با تولید 548861000 کیلووات و نیروگاه گازی صوفیان با تولید 25648000 کیلووات در تامین برق منطقه نقش داشتند.

شایان ذکر است طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، تعمیرات متفاوتی از زمستان سال گذشته در واحدهای نیروگاهی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی شروع شده و به اتمام رسیده است.

طبق گزارش مدیر دفتر برنامه ریزی تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی، در دو ماه گذشته، واحد یک نیروگاه حرارتی تبریز با محوریت تعویض کلید خانه 6 کیلوولت ، تعمیرات نیمه اساسی شده و در واحد دو نیروگاه تبریز نیز تعمیرات ضروری انجام شده است.

 همچنین در واحد یک نیروگاه حرارتی سهند بناب تعمیرات دوره ای و اسید شویی لوله های بویلر و در  واحد دو نیروگاه حرراتی سهند بناب نیز تعمیرات ضروری صورت گرفته است.

مهندس خروجی شبستری اعلام کرد: با تعمیرات صورت گرفته، میزان تولید واحد های نیروگاههای تحت پوشش، نسبت به شرایط گذشته افزایش یافته است.

وی افزود : تمامی واحدهای تولیدی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با تعمیرات انجام شده و تمهیدات صورت گرفته ، درتابستان سال جاری با تولید پایدار در مدار تولید خواهند بود.