اخبار

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار در شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

برای تکمیل پست های بلاتصدی در نیروگاه های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی آزمون برگزار گردید.

همکاران شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی در آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار شرکت با هم به رقابت پرداختند.

نفرات شرکت کننده در آزمون تبدیل وضعیت اشتغال بکار، قبلا با ارائه مدارک و مستندات لازم، توسط امورکارگزینی ثبت نام شده و با معرفی منابع مورد نیاز نسبت به تبدیل وضعیت اشتغال خود در آزمون یاد شده شرکت کردند.

بنابر اعلام رئیس کارگزینی شرکت مدیریت تولید برق آإربایجانشرقی، در حال حاضر سومین آزمون تبدیل وضعیت اشتغال در داخل شرکت برگزار می شود.

قضایی اعلام کرد، در آزمون یادشده تعداد 68   نفر برای دست یافتن به پست های بلاتصدی رقابت کردند.