اخبار

بازدید مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان از نیروگاه حرارتی تبریز

بازدید مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان از نیروگاه حرارتی تبریز

مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان از نیروگاه تبریز بازدید نمودند.

با توجه به اهمیت تولید و تامین برق پایدار در ایام تابستان ، مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان در نیروگاه حرارتی تبریز حضور یافته و از نزدیک با پرسنل و کارکنان زحمتکش نیروگاه دیدار کردند .

دکتر اسماعیل زاده در این بازدید ضمن تشکر از زحمات پرسنل این نیروگاه و با عنایت به افزایش میزان مصرف برق بر توسعه تولید برق تاکید کردند .

دکتر اسماعیل زاده ضمن بازدید از سایت توسعه نیروگاه تبریز ، این نیروگاه را بهترین مکان برای توسعه نیروگاهی و افزایش میزان تولید برق در استان آذربایجان شرقی دانستند.

ایشان با اشاره به وجود نیروگاههای نسل جدید که آلایندگی زیست محیطی کمتری دارند ، این نیروگاه را محل مناسبی برای سرمایه گذاری اعلام کردند