اخبار

انعکاس خبر افزایش مگاوات تولید برق در نیروگاه حرارتی تبریز از شبکه استانی سهند

انعکاس خبر افزایش مگاوات تولید برق در نیروگاه حرارتی تبریز از شبکه استانی سهند

به خبرگزاری خبرنگار صدا و سیمای شبکه استانی سهند نیروگاه حرارتی تبریز پس از اتمام تعمیرات اساسی زمستان 1400و بهار 1401توانست ظرفیت  تولید خود را افزایش دهد.

مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی در این خصوص گفت : نیروگاه حرارتی تبریز با تعمیرات اساسی که بصورت جامع و در حد استانداردهای بالا انجام داد، توانست تولید خود را از 260مگاوات به حداکثر تولید عملی خود که 350مگاوات است برساند.

وی ضمن تشکر از حضورتیم خبرنگاری صدا و سیمای شبکه سهند، از پرسنل و متخصصین داخلی که بدون حضور سوپر وایزر خارجی و با اتکاء به ساخت داخل این اورهال را به اتمام رساندند قدردانی و تشکر کرد.

در این گزارش مدیر بهره برداری ضمن تشکر از اکیپ شبکه استانی سهند گفت : نیروگاه حرارتی تبریز تاکنون تعمیراتی به این گستردگی و کلی انجام نداده بود و ما افتخار میکنیم که با چنین تعمیراتی توانستیم روشنی را به خانه های مردم شهر و کشورمان اهدا کنیم.

در ادامه گزارش مدیر الکتریک نیروگاه حرارتی تبریز از عموم مردم خواست ازمصرف بی رویه برق در امورات روزانه مخصوصا در مواقع پیک بار رعایت نمایند.

در نهایت خبرنگاری سهند اذعان داشت که پرسنل نیروگاه حرارتی تبریز رسالت خود را در این صنعت به نحو احسن انجام می دهند و ما هم به نوبه خود در صرفه جویی برق تولید شده در این صنعت به زحمات پرسنل شاغل در نیروگاه ارج      می نهیم تا از مصرف بی رویه و قطعی برق جلوگیری کنیم.