اخبار

دفاع مقدس

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

در نیروگاه حرارتی تبریز برگزار شد

بازدید و نشست مشترک فرماندهان سپاه و حوزه مقاومت بسج کارگری در نیروگاه حرارتی تبریز 

جمعی از فرماندهان سپاه منطقه آذربایجان و بسیج مقاومت کارگری استان به همراه فرماندهان پایگاه مقاومت شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی درنیروگاه حرارتی تبریز تشکیل جلسه دادند.

دراین جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به حضور فرماندهان سپاه و حوزه مقاومت بسیج آماری از عملکرد تولید در سال گذشته و سالجاری ارائه نمود.

مهندس موسوی گفت : تعمیرات اساسی واحد دو با وجود تحریم های ظالمانه و تهیه طاقت فرسای قطعات یدکی نیروگاهی با ساخت داخل تعداد کثیری از قطعات و  با همت ایثارگران صنعت برق با موفقیت به انجام رسید واکنون با توان حداکثری درحال تولید مگاوات هستیم.

پس از اتمام جلسه، میهمانان ضمن اظهار ادب به یادمان شهدای نیروگاه حرارتی تبریز،از قسمت های فنی و اتاق فرمان بخار نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کرده و ازنحوه تولید برق آشنا شدند.